Slovenský výrobok

Informačné METEO tabule

Informačné METEO tabule

Zariadenie slúži na meranie teploty vozovky, vzduchu, meranie vlhkosti, a vypočíta rosný bod. Teplotné čidlo vozovky je zaliate do asfaltu. Teplotné čidlo vzduchu je umiestnené vo výške 2m od vozovky.

V zariadení je zabudované GSM GPRS modul. Do prístroja sa vkladá SIM karta ľubovoľného mobilného operátora. V súčasnosti bezproblémovo funguje datová karta Orange s mesačným limitom dát 15 MB.

V prípade používania GPRS komunikácie musí byť aktivovaná služba GPRS prenosu.

GSM modul periodicky odosiela teplotu centrálnemu databázovému serveru v prednastavenom intervale. Server ukladá históriu teploty, čo nasledovne môže dispečing zobraziť pomocou webového prehliadača na svojom počítači. Je možné nastaviť pri poklese teploty špeciálne alarmy a vyžiadať zasielanie SMS správy, alebo uskutočnenie volania na vopred nastavené telefónne číslo.

K tabuľe "Teplota" je možné umiestniť ďalšiu tabuľu s textom "POZOR" a piktogramom "Námraza".

Históriu teploty aj svetelnosť sa dá zobraziť po prihlásení do nášho webserveru pomocou webového prehliadača. Údaje sú zobrazené v grafoch v rôznych intervaloch (hodín, dní, týždne).

Zariadenia odmerá nasledovné údaje:

certifikát

  • Teplotu vozovky a vzduchu
  • Svetelnosť
  • Relatívnu vlhkosť vzduchu
  • Rosný bod - je vypočítané
  • Meranie smeru a rýchlosti vetra.

Je možné doplniť rôzne ďalšie metrológie, napr. tlak vzduchu, výška posypového materiálu NaCl a iné.

Partneri

 Strabag  Doprastav  Eurovia BECEP  ISK
Práve online
22
Články
16
Celkový počet návštev
112645